Αρχείο για 361

ΑΚ 361: Η Αρχή της Ελευθερίας των Συμβάσεων

Posted in Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία with tags , on 25 Δεκεμβρίου, 2008 by paradisisn

του Νικόλαου Ι. Παραδείση, Δικηγόρου Χίου (LLM Heidelberg).

Το ελεύθερο και ανεξάρτητο της βούλησης του προσώπου ερείδεται στο άρθρο 5 του Συντάγματός μας, μέσω του οποίου προβλέπεται το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου και η κατοχύρωση της αξίας του, δια της προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας του. Απόρροια του άρθρου αυτού αποτελεί και η προβλεπόμενη στο ενοχικό δίκαιο διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, περί της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων. Η διατύπωσή της είναι η εξής: Ενοχή από σύμβαση. Για την σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία, απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

Συνέχεια