Αρχείο για πτυχία

Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ελληνικές διατάξεις περί αναγνώρισης των διπλωμάτων είναι αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία

Posted in Νομικό Παρατηρητήριο with tags , , on 25 Νοεμβρίου, 2008 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι ελληνικές διατάξεις περί αναγνώρισης των διπλωμάτων είναι αντίθετες προς την κοινοτική νομοθεσία

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-274/05