Αρχείο για κολλέγια

Φάκελος τριτοβάθμια εκπαίδευση: «Ιδιωτικά Πανεπιστήμια» (Κολλέγια)

Posted in Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία with tags on 26 Οκτωβρίου, 2008 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

του Κίμωνος Σαϊτάκη, ασκουμένου δικηγόρου

 

          Στις 25 Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3696/2008 για την ίδρυση και λειτουργία των Κολλεγίων. Παρά το γεγονός αυτό, η ενημέρωση γύρω από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου, που τόσες αμφισβητήσεις και συγκρούσεις προκάλεσε πριν ψηφισθεί, είναι ομολογουμένως ελλιπής.

 

          Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πολλά και κρίσιμα:

Θα μετατραπούν με το νέο νόμο τα Κολλέγια σε «Ιδιωτικά Πανεπιστήμια»;

Στο άμεσο μέλλον θα μπορεί κάποιος να πάρει πτυχίο από Κολλέγιο σε 2-3 χρόνια, τη στιγμή που οι φοιτητές των Δημοσίων Πανεπιστημίων χρειάζονται τουλάχιστον 4-5 χρόνια;

Θα μπορεί όποιος αποτυγχάνει στις Πανελλήνιες εξετάσεις και έχει τη σχετική οικονομική άνεση να αποκτήσει, με το αζημίωτο φυσικά, το πτυχίο που επιθυμεί;

Με ποιά κριτήρια θα γίνεται κάποιος Καθηγητής σε Κολλέγιο;

Με ποιά κριτήρια θα μπορεί ένα Κολλέγιο να βγάζει στην αγορά εργασίας γιατρούς ή δικηγόρους;

Συνέχεια