Αρχείο για Ελλάς

Το Νομικό Καθεστώς που επικρατεί στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος

Posted in Eλληνοτουρκικά, Διεθνή, Εθνικά Θέματα with tags , , on 19 Αυγούστου, 2009 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

του Παύλου Γ. Φωτίου

Επειδή ανάλογοι προβληματισμοί υπήρξαν και αλλού, τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα και ειδικές διαιτησίες, έχουν αποφανθεί από το 1928 μέχρι το 1953, σε διάφορες ανά τον κόσμο ομοειδείς περιπτώσεις, ότι η κατοχή του μεγαλύτερου νησιού συνεπάγεται και την κατοχή του παρακειμένου μικρότερου και ότι σε περιπτώσεις συστάδων νησιών, την κυριαρχία στο κύριο νησί ακολουθεί κυριαρχία στα εγγύς μικρότερα.

Συνέχεια