Αρχείο για Διαφθορά

Η βαθύτερη αιτία της διαφθοράς

Posted in Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια with tags on 9 Ιουνίου, 2008 by Χρήστος Κλειώσης

Παρατηρώντας την ιστορία των κοινωνιών περασμένων αιώνων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς την ύπαρξη μιας πολιτισμικής σταθεράς, μιας κατάστασης που μπορεί να ποικίλει στο περιεχόμενο αλλά παίζει τον ίδιο ρόλο πάντα: αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός ηθικού υποβάθρου που επέτρεπε ή υποδείκνυε (αναλόγως πως το βλέπει κανείς) σε κάθε ένα μέλος της κοινωνίας να βρεί έναν στόχο-σκοπό ζωής τoν οποίο, αν τον υπηρετούσε συνειδητά και με συνέπεια θα κατάφερνε να κερδίσει μια αίσθηση αναγνώρισης από τους συνανθρώπους του, ικανοποιώντας την ανάγκη να γίνει αποδεκτός από το ευρύτερο συνολό του, και να τιμηθεί από αυτό.

Συνέχεια