Αρχείο για αλλοδαποί

Δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες;

Posted in Νομικό Παρατηρητήριο with tags , , , on 2 Νοεμβρίου, 2008 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

 

Ψήφος στους μετανάστες;

Ψήφος στους μετανάστες;

Δύο τα ερωτήματα (ένα νομικό και ένα πολιτικό) που αστραπιαία ανακύπτουν:

α. Είναι νόμιμη (συνταγματική) η παροχή δικαιώματος ψήφου στις τοπικές εκλογές στους αλλοδαπούς μετανάστες;

β. Είναι ορθό να απονεμηθεί δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές στους αλλοδαπούς μετανάστες;

Συνέχεια