Αρχείο για Αλβανία

Kατάθεση προσφυγής στο ΔΠΔ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων στην Αλβανία

Posted in Εθνικά Θέματα, Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία with tags , on 14 Μαΐου, 2009 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

Στις 24 Φεβρουαρίου του 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 μ.μ., κατετέθη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (International Criminal Court, ICC) του Ο.Η.Ε., με έδρα τη Χάγη της Ολλανδίας, προσφυγή κατά του Αλβανικού κράτους και των Αλβανικών Αρχών, για την παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που ζει στην Αλβανία.

Συνέχεια