Αρχείο για άσυλο

Φάκελος τριτοβάθμια εκπαίδευση: Ακαδημαϊκό Άσυλο

Posted in Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα with tags on 26 Οκτωβρίου, 2008 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

του Κίμωνος Σαϊτάκη, ασκουμένου δικηγόρου.

Στο Σύνταγμα δεν κατοχυρώνεται το λεγόμενο «ακαδημαϊκό άσυλο», το οποίο συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους του πανεπιστημίου και αποτελεί έκφανση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ακαδημαϊκή ελευθερία είναι η ελευθερία της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας στο πλαίσιο του αυτοδιοικούμενου πανεπιστημίου, με φορείς τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και τους φοιτητές. Αναφορά στην ακαδημαϊκή ελευθερία γίνεται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 16 του Συντάγματος για να διευκρινισθεί απλώς ότι η ελευθερία αυτή δεν φτάνει μέχρι το σημείο να απαλλάσσει τους φορείς της από το καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί π.χ. ένας ερευνητής, επικαλούμενος την ελευθερία της επιστημονικής έρευνας, να εφαρμόζει μεθόδους ή να προβαίνει σε πειράματα που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Συνέχεια