Archive for the Κοινωνικός Μετασχηματισμός Category

Ιθαγένεια και Σύνταγμα (αναδημοσίευση άρθρων από το ΒΗΜΑ, 17.02.2013)

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη, Επίκαιρα σχόλια, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Μετανάστευση - Δημογραφικό, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 21 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07
Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ δημοσίευσε στις 17 Φεβρουαρίου 2013 δύο άρθρα σχετικά με τον «νόμο Ραγκούση» και την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναδημοσιεύουμε εδώ και τα δύο άρθρα. Το πρώτο είναι του ιστορικού Ιωάννη Κωτούλα και το δεύτερου του ιδίου του Γιάννη Ραγκούση.
Συνέχεια

Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας

Posted in Βιβλιοθήκη, Δημόσια Διοίκηση και Τάξη, Επίκαιρα σχόλια, Εθνικά Θέματα, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Μετανάστευση - Δημογραφικό, Οικονομία, Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα on 21 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07
View this document on Scribd

Are Greeks Victims of Chomsky’s “10 Media Manipulation Strategies”?

Posted in Επίκαιρα σχόλια, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός on 18 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

by

Every Greek and every Greek-speaking foreigner living in this country, experiencing the economic crisis and the bombardment of threats, blackmails and catastrophy scenarios by national and international politicians, officials and several other -icians struggles to escape all this mechanisms targeting to crack down the society. I am not talking so much on the high taxes, the unemployment, the collapse of the public services. I ‘am speaking of the daily psychological warfare we are exposed to by the media – local and international alike.

A warfare focusing on  the mother of all battles against the Drachma when the father of all battles turned to be the euro (See also Spain. Ireland and the rest). No, I do not try to wash clean the Greek politicians who brought the country to this misery we are soaked in today, neither part of the society that profited from corruption, favouritism, nepotism and all the other society disasters.

I am just referring to the latest stand of Greek reporting, especially after the results of May 6 elections, and the uni-sono pro euro campaign performed under a fierce anti-drachma strategy. From early in the morning until late in the evening Greek media and political party representatives ‘fight’ in front of our TV screens whether this party’s strategy is right or wrong.

At the same time, many Greek citizens walk their own Calvary on a daily basis. However the problems the average Greek citizen faces are  reduced to a superficial approach with a minimum reference of the issues to be addressed.

Therefore, I post below the essay of Noam Chosmky, the renowned US linguist and philosopher, “10 Media Manipulation Strategies of the Public”.

Everyone who has been living in this country for at least the last 10-15 years will very well recognize the media coverage when the country was entering the euro. Remember the euphoria? When politics and economy news are replace by reports on “Panda bears chewing in China”, local celebrity ‘stars’ in live coverage from the church where they got married. 10 minutes life link during the prime time news…

I also remember the non-stop reports on the parsley cost that increased from 50 Drachmas to 0.50 euro (150 Drachma) when the euro was introduced. When the whole problem of the sharp price increases were exhausted in a bundle of parsley…

10 Manipulations Strategies

Brainwashed by Noam Chomsky The 10 strategies of manipulation The linguist Noam Chomsky North American has developed a list of “Ten Strategies for handling” through the media. We reproduce it here. It details the range, since the strategy of distraction, through the strategy of humiliation to keep the public in ignorance and mediocrity.

1 – The strategy of distraction

Essential element of social control, the strategy of diversion is to divert public attention from important issues and changes decided by the political and economic elites, through a constant flood of entertainment and information insignificant. The strategy of diversion is also essential to prevent the public interest in the essential knowledge in the fields of science, economics, psychology, neurobiology, and cybernetics. “Keep the public’s attention diverted away from real social problems, captivated by matters of no real importance. Keep the public busy, busy, busy, no time to think, back to the farm with other animals. ”
Excerpt from “Silent Weapons for Quiet Wars”

2 – Create problems and offer solutions

This method is also called “problem-reaction-solution “. It first creates a problem, a “situation” referred to elicit some reaction from the public, so that it is itself that measures applicant wishes him to accept. For example: let it developurban violence, or organize bloody attacks, so that the public security laws or applicant at the expense of freedom. Or: Create an economic crisis to accept as a necessary evil, the decline of social rights a nd the dismantling of public services.

3 – The degradation strategy

To accept an unacceptable extent, simply apply it gradually, “degraded” over a period of 10 years. That’s the way that socio-economic conditions radically new (neo) were imposed during the years 1980 to 1990. Massive unemployment, precariousness, flexibility, outsourcing, wages can no longer ensure a decent income, so many changes that have caused a revolution if they had been brutally applied.

4 – The strategy of deferred

Another way to accept an unpopular decision is to present it as “painful but necessary, by obtaining the agreement of the public in this for an application in the future. It is always easier to accept a sacrifice a sacrifice immediate future. First, because the effort is not to provide right away. Then because the public still tends to naively hope that “everything will be better tomorrow” and that the sacrifice required may be avoided. Finally, it allows time for the public to get used to the idea of change and accept it with resignation when the time comes. Συνέχεια

Ολομ. ΣτΕ: «…το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία, δεν είναι οργανισμοί ασπόνδυλοι και δημιουργήματα εφήμερα…»

Posted in Βιβλιοθήκη, Δημόσια Διοίκηση και Τάξη, Εθνικά Θέματα, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Μετανάστευση - Δημογραφικό, Νομικό Παρατηρητήριο, Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία, Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 9 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της απόφασης υπ’ αριθμ. 460/2013 Ολομ. ΣτΕ για τις προϋποθέσεις απονομής ιθαγένειας και αναγνώρισης εκλογικών δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς (ν. 3838/2010):

Αριθμός 460/2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2011, με την εξής σύνθεση: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος, Σωτ. Ρίζος, Νικ. Σακελλαρίου, Δημ. Πετρούλιας, Αθ. Ράντος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νικ. Ρόζος, Χρ. Ράμμος, Νικ. Μαρκουλάκης, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σκαλτσούνης, Α.-Γ. Βώρος, Γ. Ποταμιάς, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Γ. Τσιμέκας, Σπ. Μαρκάτης, Φ. Ντζίμας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Αραβαντινός, Α. Καλογεροπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Ο. Ζύγουρα, Β. Ραφτοπούλου, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Κ. Πισπιρίγκος, Μ. Πικραμένος, Σύμβουλοι, Φρ. Γιαννακού, Αικ. Ρωξάνα, Ουρ. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Σπ. Χρυσικοπούλου και Α. Καλογεροπούλου καθώς και η Πάρεδρος Αικ. Ρωξάνα μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να δικάσει την από 5 Αυγούστου 2010 αίτηση:  Συνέχεια

Εγκύκλιος ΙΚΑ: Αυτόφωρο για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Posted in Βιβλιοθήκη, Δημόσια Διοίκηση και Τάξη, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Νομικό Παρατηρητήριο, Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία, Οικονομία, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια, Υγεία on 8 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

 

View this document on Scribd

Greeks Seek Strength in the Powers of a Revered Monk to Predict Events Elder Paisios Expected Travails

Posted in Επίκαιρα σχόλια, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Ιστορικά Πρόσωπα, Κοινωνικός Μετασχηματισμός on 4 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07
By Gordon Fairclough (WSJ, 03.12.2012)

SOUROTI, Greece—Legend has it that nearly three decades ago, a bearded Orthodox Christian mystic visiting here made an unsettling prediction: Greece in the future would experience a «great disruption and confusion,» followed by hunger and political turmoil.

Believers say this grim vision of Elder Paisios, an ascetic monk who died in 1994, was actually a prescient glimpse of the upheaval now gripping this debt-racked country—helping fuel a surge of interest in the Orthodox holy man by Greeks struggling to make sense of a brutal financial crisis.

Elder Paisios, who spent much of his adult life as a hermit on the monastic peninsula of Mount Athos in northeastern Greece, has become a popular sensation—with tales of his prognostications and miracles he is said to have performed posted online and recounted in popular books. Συνέχεια

Αποσπάσματα από ιστορική συνέντευξη του Giuliano Amato για την Ευρωπαϊκή Ένωση (La Stampa 13.07.2000)

Posted in Βιβλιοθήκη, Διεθνή, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 4 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

«Το project του Ευρωπαϊκού συντάγματος είναι τολμηρό, αλλά για να υπερβούμε τα εμπόδια στην πολιτική είναι αναγκαίο να τα συγκαλύπτουμε. Στην Ευρώπη χρειάζεται κανείς να δρα με το «σαν να» – σαν να είναι αυτό που επιδιώκεται κάτι πολύ λίγο, ώστε να αποσπαστούν πολλά, σαν να πρόκειται τα κράτη να παραμείνουν κυρίαρχα, ώστε να πειστούν να εγκαταλείψουν την κυριαρχία τους. Η Επιτροπή στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, θα πρέπει να δρα σαν να είναι κάποιο τεχνικό εργαλείο, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί ως κυβέρνηση. Και ούτω καθεξής, με μεταμφίεση και απόκρυψη […] Συνέχεια

Ανατρέχοντας στις πηγές – Το ΔΝΤ παραδέχεται το λάθος στις επιπτώσεις του επιβαλλόμενου προγράμματός του στην Ελλάδα – Ε και λοιπόν; Η πολιτική της εξαθλίωσης συνεχίζεται…

Posted in Βιβλιοθήκη, Διεθνή, Επίκαιρα σχόλια, Εθνικά Θέματα, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Νομικό Παρατηρητήριο, Οικονομία, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 1 Φεβρουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

View this document on Scribd

—-

by

Howard Schneider (WASHINGTON POST 03.01.2013)

An amazing mea culpa from the IMF’s chief economist on austerity

Consider it a mea culpa submerged in a deep pool of calculus and regression analysis: The International Monetary Fund’s top economist today acknowledged that the fund blew its forecasts for Greece and other European economies because it did not fully understand how government austerity efforts would undermine economic growth.

The new and highly technical paper looks again at the issue of fiscal multipliers – the impact that a rise or fall in government spending or tax collection has on a country’s economic output. Συνέχεια

Λάθος η διάγνωση, λάθος και τα φάρμακα του ΔΝΤ

Posted in Βιβλιοθήκη, Διεθνή, Επίκαιρα σχόλια, Εθνικά Θέματα, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Νομικό Παρατηρητήριο, Οικονομία, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 30 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ CEPR «ΑΔΕΙΑΖΕΙ» ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

View this document on Scribd

Της
Λήδας Παπαδοπούλου
EΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 30.01.2013

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποτίμησε τη σοβαρότητα της διεθνούς οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε μια σειρά αστοχιών στις προβλέψεις του για τις οικονομικές εξελίξεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και να προβεί σε συστάσεις που σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, δεν ήταν οι ενδεδειγμένες. Συνέχεια

Tayyab Mahmud: Is it Greek or Deja Vu All Over Again?: Neoliberalism, and Winners and Losers of International Debt Crises (2010). Loyola University Chicago Law Journal, Vol. 42 (2011); Seattle University School of Law Research Paper No. 10-33

Posted in Βιβλιοθήκη, Διεθνή, Η Ελλάδα στην εποχή του Μνημονίου, Ιστορία & Θρησκεία, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία, Οικονομία, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 26 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

View this document on Scribd
Συνέχεια

E Pluribus Unum : Diversity and Community in the Twenty-first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture

Posted in Βιβλιοθήκη, Διεθνή, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Μετανάστευση - Δημογραφικό on 26 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07
View this document on Scribd

Ο Εθνικισμός, του Jean-Luc Chabot, καθηγητή πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Pierre Mendès France (Grenoble 2), Μετάφραση Τάνια Μποζανίνου προσφορά της εφημερίδας Το Βήμα, Σειρά Βήμα Γνώση, Τι γνωρίζω (Que Sais-je?), έτος 2007, Presses Universitaires de France 1997

Posted in Βιβλιοθήκη, Ιστορία & Θρησκεία, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός on 23 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως πολλοί όροι που περιγράφουν μια πολιτική ιδέα μεγάλου εύρους, ο εθνικισμός είναι ασαφής ως προς το τι σημαίνει και διφορούμενος ως προς τη χρήση του. Με τον όρο «εθνικισμός» ορισμένοι εννοούν τον πατριωτισμό, δηλαδή τη φυσική αγάπη για την πολιτική κοινότητα στην οποία γεννιέται, ζει και παίρνει την περίπλοκη πολιτιστική κληρονομιά του κάθε άνθρωπος. Καθώς οι πατρίδες πήραν τη μορφή εθνών στην ευρωπαϊκή ιστορία, εθνικισμός ήταν αρχικά η αγάπη του καθενός προς το έθνος του. Άλλοι θεωρούν τον εθνικισμό ως ένα οξυμένο πατριωτικό αίσθημα, μια παροδική συλλογική πάθηση που εκφράζεται μέσω μιας διεκδίκησης όταν ένα έθνος δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί ή όταν απειλείται η ανεξάρτητη ύπαρξη του. Σύμφωνα με τη δεύτερη έννοια, ο εθνικισμός αντιστοιχεί σε αποσπασματικά γεγονότα. Κατ’ άλλους, τέλος, ο εθνικισμός είναι ένα πολιτικό δόγμα που διατείνεται ότι συνιστά ένα καθοριστικό μέσο για τη λύση και την εξήγηση των προβλημάτων της ανθρωπότητας: η εθνική πραγματικότητα είναι η κεντρική και αποφασιστική αξία.

Σ’ αυτό το βιβλίο θα κρατήσουμε την τελευταία έννοια, υπονοώντας με την κατάληξη «-ισμός» που προσκολλάται στον όρο «εθνικός» μια έλλειψη μέτρου, μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο σκοπό και τα μέσα. Συνέχεια

Με τις επιλογές μας δημιουργούμε τη χώρα μας

Posted in Επίκαιρα σχόλια, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 22 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07
του
Χαρίδημου Κ. Τσούκα*, Καθημερινή, 20.1.113
Zούμε σε περίεργη, μεταβατική εποχή. Ο δημόσιος λόγος είναι θολός και συγκεχυμένος: απαρτίζεται από εννοιολογικά θραύσματα που δύσκολα συνταιριάζονται, αφού αντλούν το νόημά τους από ετερόκλητα λογοπλαίσια. Το παρακμιακό συνυπάρχει με το ελπιδοφόρο. Η αντιφατικότητα παράγει αβεβαιότητα, αλλά ενδεχομένως και αλλαγή. Η σκληρή λιτότητα ενθαρρύνει τον λαϊκιστικό λόγο και μάλιστα στη χυδαία του εκδοχή. Οι λαϊκιστές αντλούν την ισχύ τους από ένα διαχρονικό μοτίβο που διαπερνά τον δημόσιο βίο. Κύρια στοιχεία του είναι ο μανιχαϊσμός, η συνωμοσιολογία, ο φατριασμός, η θυματοποίηση.
Δεν είναι όμως το μόνο είδος λόγου. Αναπτύσσεται παράλληλα κι ένας αναστοχαστικός λόγος, ο οποίος προσεγγίζει την κρίση όχι θρηνητικά-λαϊκιστικά, αλλά ανα-θεωρητικά. Η χρεοκοπία αποκαλύπτει όλα εκείνα που διαισθητικά γνωρίζαμε αλλά απωθούσαμε: τη σαθρότητα των θεσμών μας, την ανεπάρκεια των ηγετών μας, τη φαυλότητα των πρακτικών μας (σε όλα τα επίπεδα). Συνέχεια

Άαρον Σουόρτζ: Το έργο και το θλιβερό τέλος ενός επαναστάτη του διαδικτύου (σχετικά άρθρα)

Posted in Διεθνή, Εθνικά Θέματα, Ιστορικά Πρόσωπα, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια, Tέχνη και πολιτισμός on 18 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

Ο επαναστάτης του Διαδικτύου

του

Θανάση Τρομπούκη

(protagon.gr)

Πολέμησε με τα θηρία για ένα όραμα. Την ελευθερία της διακίνησης των πληροφοριών. Δεν τον έφαγαν ζωντανό. Ο ίδιος κατασπάραξε τον εαυτό του, με ένα σχοινί, σε κάποια γειτονιά του Brooklyn στη Νέα Υόρκη.
Ο Άαρον Σουόρτζ ήταν μόλις 26 ετών κι’ όμως είχε προλάβει να γίνει παγκόσμιο σύμβολο στο Διαδίκτυο. Ήταν αυτός που συν-δημιούργησε το RSS στα 14 του. Δικό του «έργο» είναι το  Reddit, η πλατφόρμα κοινοποίησης ειδήσεων που αργότερα αγόρασε η Conde Nast. Ήταν εκείνος που έφτιαξε τη Μη Κερδοσκοπική οργάνωση «DemandProgress» η οποία πρωτοστάτησε για την απόσυρση του νομοσχεδίου SOPA, που θα επέβαλε φραγμούς στην ελευθερία στο Διαδίκτυο. Ανέπτυξε το OpenLibrary.org και πρωτοπόρησε με τα creative commons.
Πίστευε τόσο βαθιά στην ελεύθερη διακίνηση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, που δεν δίστασε να κατεβάσει παράνομα στον υπολογιστή του 4.000.000 ακαδημαϊκά κείμενα και βιβλία από το ψηφιακό αρχείο «JSTOR». Δύο χρόνια νωρίτερα είχε δημοσιεύσει στο «συννεφάκι» εκατομμύρια έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ. Συνέχεια

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Ewaida vs. United Kingdom

Posted in Βιβλιοθήκη, Διεθνή, Ιστορία & Θρησκεία, Κοινωνία και Πολιτική, Κοινωνικός Μετασχηματισμός, Νομικό Παρατηρητήριο, Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία, Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα, Tέχνη και πολιτισμός on 16 Ιανουαρίου, 2013 by dikaiopolis07

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε υπάλληλο της British Airways (ΒΑ), καταλήγοντας ότι υπέστη διάκριση λόγω των θρησκευτικών της πεποιθήσεων επειδή η εταιρεία την ανάγκασε να μην φοράει σταυρό σε ορατό σημείο.

Στην περίπτωση της Νάντια Εουέιντα, το δικαστήριο απεφάνθη ότι η «επιθυμία της ΒΑ να προβάλει μια συγκεκριμένη εταιρική εικόνα» δεν είναι πιο σημαντική από τα θρησκευτικά δικαιώματα της υπαλλήλου.

Δείτε παρακάτω εκτενέστερο ρεπορτάζ, αλλά και την πλήρη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μαζί με περίληψή της. Συνέχεια