Αρχείο Συγγραφέων

Ὁλοκληρωμένο …..

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη on 16 Ιουλίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Ἡ λεξιλαγνεία δὲν εἶναι μὀνο γνώρισμα τῆς Πασοκικῆς πλημμυρίδος, ἀλλὰ καὶ τῆς νεοδημοκρατικῆς κακέκτυπης ἐκδοχῆς της. Ὅταν δηλαδὴ, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν ΓΑΠ καὶ τοὺς κηπουροὺς του, ἄλλαζαν ὀνόματα ὑπουργείων, σὰν πρῶτο μέλημα τῆς κυβέρνησής των,  εἶναι σὰν, μὲ τὸ καράβι σὲ τυφῶνα, ὁ κυβερνήτης νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ταμπελάκια στὰ ροῦχα.

Φυσικὰ, ἡ πρόθεσή τους ἦταν καθαρὰ ἀποδομητικὴ τῶν ἐννοιῶν ποὺ περιέκλειαν τα συγκεκριμένα ὀνόματα.  Ἀλλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ  ἀναποτελεσματικὴ γιὰ τὴν ᾽Υγεία᾽ τοῦ κράτους.

Συνέχεια

Κρατούμενος 24601

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη on 10 Ιουλίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Εἶναι ὁ πλέον ἀναγνωρίσιμος κρατούμενος τοῦ κόσμου. Ἔκλεψε, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, ἀπέδρασε, συνελήφθη, ξανὰ ἀπέδρασε, μέχρι ποὺ στὰ πενῆντα του, ἀπελύθη προσωρινᾶ, ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ ἐμφανίζεται κάθε ἑβδομάδα, στὸ ‘πλησιέστερο’ ἀστυνομκὸ τμῆμα τῆς περιοχῆς του.  Φυσικᾶ ἔγινε μπουχὸς, ληστεύοντας ἀκόμη κι᾽ ἕναν ἄνθρωπο τῆς ἐκκλησίας, ποὺ τὸν εἶχε βοηθήσει.

Ὅταν, κυνηγημένος, βρέθηκε φάτσα μὲ τὸν ἀστυνομικὸ διευθυντὴ, ποὺ τὸν κατεδίωκε καὶ τὸν φώναξε, γιὰ ἐπαλήθευση, μὲ τὸν ἀριθμὸ μητρὠου του, ἀκολούθησε τραγελαφικὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν κρατούμενο νὰ ὁρύεται ὅτι ἔχει ὄνομα συγκεκριμένο, καὶ τὸν ἀστυνομικὸ νὰ ἐπιμένῃ στὸν ἀτομικὸ ἀριθμὸ του.

Συνέχεια

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: οἱ ἑαυτοὶ μας

Posted in Κοινωνία και Πολιτική on 28 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Στὰ φοιτητικὰ μου χρόνια, εἶχα μιὰ βαρειὰ ἀπέχθεια πρὸς ὅσους –στὶς πολύωρες, τότε καὶ μεγάλες συνελεύσεις, χρησιμοποιοῦσαν (καὶ τὀ χειρότερο πίστευαν) ἐκφράσεις τοῦ τύπου ‘τώρα, σύντροφοι, μιλάω σἀν παράταξη / κόμμα / ΔΣ  (διαλέχτε)’, ‘ ἐνῷ τώρα μιλάω σὰν, πχ. Γιῶργος, προσωπικὰ’.

Καὶ αὐτὸ γιατὶ πίστευα καὶ ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω ὅτι δὲν μπορεῖ κάποιος ἄλλα νὰ πιστεύῃ, ἄλλα νὰ λέγῃ ἤ ἐν τέλει, ἄλλα νὰ κάνῃ.  Μοῦ εἶναι ἀκατανόητη κάθε εἴδους δέσμευση τῶν πεποιθήσεων κάποιου ἔναντι τρίτου προσώπου, συλλογικότητος, πάσης ἀρχῆς, ἐξουσίας ἤ ἐπιβολῆς- δυναστικῆς ἤ ἐθελούσιας, ἀδιάφορο.

Συνέχεια

Περὶ ΕΡΤ-ιανῶν αἰτιάσεις

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη, Κοινωνία και Πολιτική, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 21 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Διορισμοὶ ἡμετέρων:  δὲν ἀφοροῦν τὴν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἐργαζομένων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἔχουν προσληφθῆ σὲ ὀργανικὲς θέσεις κατόπιν ἐξετάσεων. Ὁ ντόρος ἀφορᾶ καμμιὰ πεντακοσαριὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα ἔρχονται καὶ παρέρχονται μὲ κομματικὲς λίστες, ὅπως γίνεται μὲ τούς διοικητές οργανισμῶν. Ἀφοροῦν ἐπὶ (παχυλῇ ἤ ὄχι, ἀδιάφορο) συμβάσει  ‘δημοσιογράφους’, ‘συμβούλους’ καὶ λοιποὺς ἀργόμισθους.

Δὲν μπορεῖ γιά χάρη λίγων ξερῶν, νὰ καῖς ὅλα τὰ χλωρὰ καὶ μάλιστα ὁμολογῶντας τὴν χρόνια ἀποτυχία σου. Ἤ ξεφορτώνεσαι τὰ ξερὰ, ἤ ἁπλᾶ, καταθέτεις τὴν ἐντολή.

Ρεμούλα: μπορεῖ νὰ γίνῃ στὰ ἑξῆς σημεῖα· προμήθειες, ἔργα, παραγωγὲς, ἀναθέσεις.

-Σὲ ποιὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀποφασίζουν οἱ ὑπάλληλοι; Σὲ κανένα. Μόνο τὰ ΔΣ. Ας ψάξουν ἐκεῖ.

Συνέχεια

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Κομμματοκράτες

Posted in Κοινωνία και Πολιτική on 6 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Περίεργο! Μὰ τὀσον ἐλλιπεῖς, πολιτικᾶ, οἱ πρόγονοὶ μας; Τόσον ἀδαεῖς; Ἀκοῦς ἐκεῖ, νὰ μὴν ἔχουν ἐφεύρει τὰ (πολιτικά) κόμματα! Τζάμπα πῆγαν τόσοι Κλεισθένηδες, Περικλῆδες, Αριστοτέληδες, Πλάτωνες καὶ λοιποὶ φιλόσοφοι, πολιτικοὶ καί, σοφιστὲς, ἀκόμη – ἀκόμη; Ποῦ εἶναι, ἐπιτέλους, αὐτὴ ἡ περίφημη δημοκρατία τους; Δῆθεν; Ποιὸς ἀντιπροσώπευε τὸν Λαὸννν;

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ κρώζουν (μὲ παραπλήσια λόγια) οἱ σύγχρονες ὕαινες τῆς κομματοκρατίας, ἀπὸ τά μπουγαδοκάναλα τῆς διαπλοκῆς. Ταυτίζουν μιὰ ἀνύπαρκτη δημοκρατία μὲ ἕνα ἀνύπαρκτο ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα. Ἀναγορεύουν ὡς πυλῶνα της, τὸν χῶρο μέτρησης ποσοστῶν κομματικοῦ ὠφέλους, ποὺ ἀποκαλοῦν ἀναισχύντως Βουλὴ, ὅπου δικαίωμα Βούλησης ἔχουν μόνον οἱ ἴδιοι οἱ ‘ἐκλεγόμενοι ἀνὰ τετραετίαν’, ὑπὸ τμήματος λαοῦ. Αὐτοχριζόμενοι ἀμέσως μετὰ, ὡς ἐκπρόσωποι -ὄχι αὐτῶν τὼν ὀλίγων, ἀλλὰ ὅλου τοῦ Ἔθνους (!!!) τὸ ὁποῖον φυσικὰ, ἀποκλείουν ὁμοφώνως καὶ διαχρονικὰ ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς.

Συνέχεια

«Η Εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Posted in Ιστορικά Πρόσωπα on 2 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

aleksander_the_greatΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

Το θέμα μας είναι το ΣΗΜΕΡΑ, το ΑΥΡΙΟ και το ΜΕΛΛΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ, που είναι σε πλήρη συνάρτηση με την οικονομία που επηρεάζει άμεσα την Παιδεία, την ισχυρή άμυνα και σαφέστατα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητος.

Δεν θα σταθώ στους χειρισμούς της Τουρκίας σε γενικότερο επίπεδο, όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις της με την Ελλάδα, καθώς και στις επιβουλές που εκτοξεύει, ένα τρανταχτό παράδειγμα πέραν της ΑΟΖ το τελευταίο διάστημα είναι και η συνεχής αμφισβήτηση της ΖΟΥΡΑΦΑΣ (Λαδόξερας) στη Σαμοθράκη, του νησιωτικού συμπλέγματος Καστελορίζου, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει η Άγκυρα τα 6 ν.μ. των χωρικών μας υδάτων πέραν αυτών, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Ο κύριος λόγος που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και εθνικής κατάρρευσης είναι η ανυπαρξία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σε αυτόν της Παιδείας, γεγονός το οποίο έχει επιτρέψει τις προσωπικές «αυθαίρετες», αποσπασματικές, χωρίς συνοχή και συνέχεια παρεμβάσεις πολιτευτών και ιδιωτών στη χάραξη της εθνικής ή εξωτερικής πολιτικής.

Με την ευκαιρία της βράβευσης εκλεκτών διδασκαλισών νέων φερέλπιδων φοιτητών των πανεπιστημίου και την Ένωση των Επιστημόνων Γυναικών Αθηνών θα αναφερθώ στους διδασκάλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συνέχεια

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Τὸ… Ορθόμετρο

Posted in Κοινωνία και Πολιτική on 31 Μαΐου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, ἐννοῶ τὸ μέτρον ‘ὀρθότητος’ ἤ συμμόρφωσης πρὸς συγκεκριμένη συμπεριφορὰ, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀποδέχονται. Σὲ ἐπίπεδο ἀτομικὸ, μπορεῖ, βἀσιμα, νὰ ὑποθέσῃ κάποιος ὅτι τὸ ‘ὀρθόμετρο’ δείχνει τὸν βαθμὸ σθένους τοῦ καθενὸς, ἔναντι ἐπιταγῶν τῶν ἰσχυρῶν. Ὅμως ὅταν ἡ συμμόρφωση ἐπιῥρεάζη συμπολῖτες ἤ τὴν ίδια τὴν χώρα τότε τὸ ‘ὀρθόμετρον’ μετρᾶ βαθμὸ ἐξωμοσίας, προδοσίας, ἐξυπηρέτησης τρίτων χωρῶν, ‘yesmen’, ‘ κατἐβασμα βρακιῶν’  ἤ ὅπως ἀλλοιῶς θέλετε, πεῖτε το..

Παράδειγμα: ὁ ἀλήστου μνήμης Σημίτης καὶ ἡ ἄποψή του, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἀπ᾽ὅλο τὸ πασοκοαριστερὸ συνάφι, μέχρι καὶ τὸν Ρουπακιώτη, ὅτι πρέπει νὰ γίνουμε παγκοσμιοποιημένος πολυπολιτισμικὸς χυλὸς. Ἄποψη προδήλως ἀντισυνταγματικὴ καὶ προδήλως μητροπολιτικὴ. Δηλαδὴ Ἀγγλίας καὶ Ἀμερικῆς. Ποὺ θἐλει ὡς μόνο λόγο ὕπαρξης τῶν κρατῶν, τὴν ἐξυπηρέτηση τὼν συμφερόντων της. Καῖ τὴν ἀπομύζηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τους. Μὲ τοὺς λαοὺς τους νὰ μὴν διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀσπόνδυλα μαλάκια.

Συνέχεια

Ἄγνοια Ἐφήβων;

Posted in Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα on 21 Μαΐου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Εἶναι παραλογισμός. Τόσα χρόνια ξοδεύουν τὰ παιδιὰ μας στὸ σχολειὸ καὶ δὲν ἔχουν διαβάσει (ἤ ἀνατεθεῖ σὲ αὐτὰ νὰ διαβάσουν) οὔτε μία φορὰ ὅλο τὸν Ὅμηρο, Ἀντιγόνη καί, κυρίως τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο. Συνολικά,  σελίδες λιγώτερες ἀπό οἱοδήποτε βιβλίο τοῦ Χάρυ Πότερ !!

Θὰ μοῦ πῆτε ¨ἔντάξει, γιά Ὅμηρο καὶ Ἀντιγόνη, νὰ τὸ καταλάβω. Γιατὶ ὅμως λὲς γιὰ τὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο, ἀφοῦ τό ´τῇ  Ὑπερμάχῳ´ ἐπανειλλημένως τὸ ψάλλουν στὰ σχολειά¨.

Συνέχεια

Οἱ Μαριονέτες μισοῦν τὸ Δημόσιο

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη on 21 Μαΐου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Ἔχουμε σὲ ἄρθρα μας (καὶ μάλιστα πολὺ πρὶν τὴν κρίση) ἀναλύσει τοὺς μύθους σχετικὰ μὲ τὸν Δημόσιο τομέα καὶ τοὺς Δημ. Ὑπαλλήλους, ποὺ σοβαροφανεῖς ἀναλυτὲς, πολιτικοὶ καὶ μέλη τῆς Κυβέρνησης, ἀνοήτως χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ καταφερθοῦν ἐναντίον τους. Μὲ τὶς πιὸ αθῶες μπαρουφιὲς, νὰ εἶναι τύπου ‘να λειτουργῆ τὸ δημόσιο μὲ … ἰδιωτικοοικονομικὰ κριτήρια’, ποὺ ἄν δὲν κάνω λάθος εἶναι μεγιστοποίηση κέρδους (!!!) ὑπὲρ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἑταίρων, χωρὶς φυσικὰ να ἁμοίβεται, ὁ πληρῶν τὰ κριτήρια δημόσιος ὑπάλληλος, ιδιωτικοοικονομικῶς πῶς.

Ἐπισημάναμε μάλιστα ὅτι ἄλλο πρᾶγμα ἡ ἀναδιοργάνωση γιὰ μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα καὶ ἄλλο ἡ ἐκχώρηση δημ. τομέων στὸν ἰδιωτικό. Καὶ ὅτι ὁ κύριος ἀνασταλτικὸς παράγων εἶναι ἡ ἐμμονή τῶν πάσης φύσεως κυβερνώντων (ὑπουργοί, πρόεδροι, ΓΓ κλπ), νὰ μὴν ἔχουν ΚΑΜΜΙΑ οὐσιαστικὴ ἁρμοδιότητα οἱ Δημόσιοι Ὑπάλληλοι, πλὴν τῆς εἰσηγήσεως. Ἀλλὰ νὰ τοὺς φορτώνουν ὅλες τὶς εὐθῦνες, ἄν κάτι στραβώσει. Μὲ ἀποκορύφωμα οἱ νόμοι ποὺ ἀπαλάσσουν τοὺς ὑπουργούς, ἀλλά ὄχι τοὺς δημ. ὑπαλλήλους πού ἀναγκάζονταν νὰ ὑπακούουν.

Συνέχεια

Δάσκαλοι καὶ … ‘καθηγητάδες’

Posted in Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα on 2 Μαΐου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Θὰ κάνουν λέει ἀγῶνα, οἱ καθηγητές, ὥστε νὰ μὴν περάσουν τὰ νἐα μέτρα γιὰ τὶς αὐξημένες ὦρες ἐργασίας των, στὰ σχολεῖα.

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἔχουν ὄντως πολλὲς ὦρες διδασκαλίας. Φαντασθεῖτε τὸν ἑαυτὸ σας, νὰ διδάσκει 5 ὦρες καθημερινὰ. Ἁπλᾶ δὲν βγαίνει. Σᾶς διαβεβαιῶ ἐκ πείρας. Μιλᾶμε βέβαια γιὰ τὸν σωστὸ δάσκαλο, ποὺ προετοιμάζεται στὸ σπίτι γιὰ να φτιάξῃ τὸ σχέδιο μαθήματος, ὄχι ὅπως το προδιαγράφουν στὰ ‘σλάϊντ’ τους ἄκαπνοι σύμβουλοι τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ ὅπως ταιριάζει στήν συγκεκριμένη τάξη, στὰ συγκεκριμένα παιδιὰ, μὲ τίς ἀτομικὲς τους μαθησιακὲς ἱκανότητες, γνώσεις ἤ ἐλλείψεις.

Συνέχεια

Μπράβο, Ἰσραὴλ, Εἰλικρινὰ!!!

Posted in Διεθνή on 27 Μαρτίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Τὸ Ἰσραἠλ ἔδωσε ἕνα σημαντικὸ μάθημα, διεθνῶν σχέσεων, στοὺς κιοτῆδες Ἕλληνες και Κύπριους πολιτικούς. Ὅτι δηλαδὴ, οἱ διεθνεῖς σχέσεις εἶναι σὰν τὰ …. πουκάμισα. Ἄν δὲν τὰ ἀλλάζεις, βρωμίζουν. Μὲ μοναδικὸ κριτήριο τὺ συμφέρον, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον τῆς πατρίδος. Χωρὶς σπιθαμὴ ὑποχώρησης.

Λένε ὅτι ζήτησε συγγνώμην ἀπὸ τον Ἐρντογκὰν. Γιὰ να δοῦμε, εἶναι ἔτσι; Πότε ζήτησε συγγνώμην; Μόλις πῆρε πλήρη ὑποστήριξη ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Ὀμπάμα μὲ τὸ ἔδαφος τοῦ Ἰσραἠλ, νὰ θεωρῆται πλέον γιὰ θέματα ἀσφαλείας,  οἱονεὶ «τμῆμα» τῶν ΗΠΑ. Πῶς ζήτησε συγγνώμην; Τηλεφωνικὰ, ἔπεα πτερόεντα. Τὸ κυριὠτερο ἐκ μέρους ποιοῦ ζήτησε συγγνώμην ὁ πρωθυπουργὸς; Τοῦ Ισραὴλ; Ὄχι βέβαια, ἀλλὰ γιὰ τὶς ὑποτιθέμενες λάθος ἐνέργειες μιὰς ἀπροσδιόριστης ὁμάδας, ποὺ σταμάτησε το πλοῖο Mavi Marmara, γιὰ νηοψία καὶ πού πιθανὸν νὰ εἶχαν ἀνθρώπινες ἀπώλειες !!!!!

Συνέχεια

Τὸ Tέταρτο Ράϊχ ἀναχαιτίσθηκε στὴν Κύπρο – Das Vierte Reich wurde in Zypern abgefangen – The Fourth Reich was intercepted in Cyprus

Posted in Επίκαιρα σχόλια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυπριακό, Κύπρος on 22 Μαρτίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Τῷ 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπανεστάτησαν, μιὰ δρᾶκα αὐτοὶ, ὑπὲρ βωμῶν και ἑστιῶν, ἐνάντια σὲ μιὰ αὐτοκρατορία. Καὶ σὲ ἓνα διεθνὲς περιβάλλον ἐντελῶς ἀρνητικὸ, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ μιᾶς τέτοιας ἐνέργειας.

Πράγματι, τὸ ἄγγελμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης ἔγινε γνωστὸ σὲ μιὰ ἐποχή πού οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν καταστολὴ τῶν ἐξεγέρσεων στὴν Ιταλία και Ἱσπανία. Ἡ ἀρνητικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων συνδέεται μὲ τὴν λεγομένη Ἀρχὴ τῆς Nομιμότητος πού εἶχε κατισχύσει στὸ διπλωματικὸ πεδίο από τὸ 1815. ῾Ρωσία, Γαλλία, Αὐστρία, Πρωσία και Ἀγγλία, κράτη μὲ διαφορετικὰ καὶ συχνὰ ἀνταγωνιστικὰ οἰκονομικὰ και γεωπολιτικὰ συμφέροντα, θὰ ἔπρεπε νὰ κινηθοῦν ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς νέου ἐπαναστατικοῦ ξεσηκωμοῦ στὴν Εὐρώπη.

Συνέχεια

Το σχέδιο ‘Αθηνά’ από την πλευρά τών Δήμων

Posted in Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα on 16 Μαρτίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤου Γιώργου Κακαρελίδη*

Επιτρέψτε μου να τονίσω πως το Σχέδιο Αθηνά πάσχει όχι μονο στα ακαδημαϊκά  και λειτουργικά κριτήρια, αλλά και σε θέματα που δεν ετέθησαν, αλλά δεν παύουν να είναι σημαντικά. Δηλαδή:

Είναι γεγονός ότι πολλά τμήματα ιδρύθηκαν χωρίς ακαδημαϊκή οντότητα, μια και στην καλύτερη περίπτωση τα ‘πτυχία’ τους αντιστοιχούν σε ένα κεφάλαιο ενός ή δύο το πολύ μαθημάτων ή είναι καθαρά επαγγελματικού προσανατολισμού. Και είναι όντως κρίμα γιατί θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εξαιρετικά ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά τμήματα.

Από αυτήν την άποψη το να σπέρνεις τμήματα ΑΕΙ χωρίς προηγουμένως να έχεις ασχοληθεί με την μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση και την όσμωση που πρέπει να υφίσταται μεταξύ των, είναι βλακεία. Σαν να χτίζεις σπίτι ξεκινώντας από την στέγη.

Συνέχεια

‘Αθηνά’, Κοραής και ΝΔ

Posted in Παιδεία & εκπαιδευτικό σύστημα on 10 Μαρτίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤου Γιώργου Κακαρελίδη*

Τελικά η λεξιλαγνεία, είναι φαίνεται ενδημική στους πολιτικούς. Χωρίς να έχουν, συνηθέστατα, ιδέα για την ίδια την λέξη, που προτείνουν. Έτσι με την πασοκική λαίλαπα, που έκανε όλον τον νοήμονα κόσμο να απορεί για την διάλυση, μεταμεσονυκτίως, τής κοινής ελληνικής γλώσσας, είχαμε και ονοματοδοσίες υπουργείων με ταμπέλες που θύμιζαν λαϊκή αγορά ή ΜΚΟ. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο τού ΓΑΠ και τών κηπουρών του, είχαμε το φαινόμενο κλασσικά αντικείμενα & αρμοδιότητες υπουργείων να μεταφέρονται, έτσι στην ψύχρα, δεξιά αριστερά. Χωρίς καμμιά μελέτη.

Την ίδια δόξα φαίνεται εζήλωσαν και οι τής ΝΔ. Με άμεσο παράδειγμα την …Αθηνά. Οπως δεν έχει καμμιά σχέση ο Δήμος τών αθηναϊκών χρόνων με τον σημερινό …Καλλικράτη, έτσι δεν έχει η σοφία τής Αθηνάς με την ‘Αθηνά’ τών ΑΕΙ.

Συνέχεια

Το Euro απέθανε κι η ΕΕ δεν αισθάνεται καλά, εσχάτως

Posted in Διεθνή, Ευρωπαϊκή Ένωση on 1 Μαρτίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤου Γιώργου Κακαρελίδη*

Λύσσαξαν οι Γερμανοί με τα αποτελέσματα τών ιταλικών εκλογών. Και με τα δημοσιεύματά τους θύμισαν, σε μια εμβρόντητη Ευρώπη, τις χιτλερικές υστερίες. Και έδειξαν ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο για το πώς εννοούν το μέλλον τής ΕΕ και τής Ευρωζώνης.

Πέρα από την σημειολογία, αυτό που κάνει η Γερμανία είναι α)να μην αποδέχεται την μεταφορά χρηματικών πλεονασμάτων της, πίσω στα οικονομικά προβληματικά κράτη-μέλη και β)να μην αποδέχεται την μεταφορά επενδύσεων (πχ. εργοστασίων) στις ίδιες προβληματικές περιοχές. Κάτι που βέβαια κάνει, για τίς δικές της γερμανικές περιφέρειες. Δεν αφήνει και ορθά, μια ορεινή της περιοχή πχ σαν την Πίνδο, να πτωχεύσει, μεταφέροντας από πλουσιώτερες περιοχές της είτε ενέσεις χρήματος είτε επενδύσεις (ιδρύοντας εργοστάσια κλπ).

Συνέχεια