Αρχείο Συγγραφέων

Ὁλοκληρωμένο …..

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη on 16 Ιουλίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Ἡ λεξιλαγνεία δὲν εἶναι μὀνο γνώρισμα τῆς Πασοκικῆς πλημμυρίδος, ἀλλὰ καὶ τῆς νεοδημοκρατικῆς κακέκτυπης ἐκδοχῆς της. Ὅταν δηλαδὴ, μὲ ἀποκορύφωμα τὸν ΓΑΠ καὶ τοὺς κηπουροὺς του, ἄλλαζαν ὀνόματα ὑπουργείων, σὰν πρῶτο μέλημα τῆς κυβέρνησής των,  εἶναι σὰν, μὲ τὸ καράβι σὲ τυφῶνα, ὁ κυβερνήτης νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ταμπελάκια στὰ ροῦχα.

Φυσικὰ, ἡ πρόθεσή τους ἦταν καθαρὰ ἀποδομητικὴ τῶν ἐννοιῶν ποὺ περιέκλειαν τα συγκεκριμένα ὀνόματα.  Ἀλλὰ καὶ ἐξαιρετικὰ  ἀναποτελεσματικὴ γιὰ τὴν ᾽Υγεία᾽ τοῦ κράτους.

Συνέχεια

Κρατούμενος 24601

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη on 10 Ιουλίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Εἶναι ὁ πλέον ἀναγνωρίσιμος κρατούμενος τοῦ κόσμου. Ἔκλεψε, καταδικάστηκε, φυλακίστηκε, ἀπέδρασε, συνελήφθη, ξανὰ ἀπέδρασε, μέχρι ποὺ στὰ πενῆντα του, ἀπελύθη προσωρινᾶ, ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ ἐμφανίζεται κάθε ἑβδομάδα, στὸ ‘πλησιέστερο’ ἀστυνομκὸ τμῆμα τῆς περιοχῆς του.  Φυσικᾶ ἔγινε μπουχὸς, ληστεύοντας ἀκόμη κι᾽ ἕναν ἄνθρωπο τῆς ἐκκλησίας, ποὺ τὸν εἶχε βοηθήσει.

Ὅταν, κυνηγημένος, βρέθηκε φάτσα μὲ τὸν ἀστυνομικὸ διευθυντὴ, ποὺ τὸν κατεδίωκε καὶ τὸν φώναξε, γιὰ ἐπαλήθευση, μὲ τὸν ἀριθμὸ μητρὠου του, ἀκολούθησε τραγελαφικὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν κρατούμενο νὰ ὁρύεται ὅτι ἔχει ὄνομα συγκεκριμένο, καὶ τὸν ἀστυνομικὸ νὰ ἐπιμένῃ στὸν ἀτομικὸ ἀριθμὸ του.

Συνέχεια

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: οἱ ἑαυτοὶ μας

Posted in Κοινωνία και Πολιτική on 28 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Στὰ φοιτητικὰ μου χρόνια, εἶχα μιὰ βαρειὰ ἀπέχθεια πρὸς ὅσους –στὶς πολύωρες, τότε καὶ μεγάλες συνελεύσεις, χρησιμοποιοῦσαν (καὶ τὀ χειρότερο πίστευαν) ἐκφράσεις τοῦ τύπου ‘τώρα, σύντροφοι, μιλάω σἀν παράταξη / κόμμα / ΔΣ  (διαλέχτε)’, ‘ ἐνῷ τώρα μιλάω σὰν, πχ. Γιῶργος, προσωπικὰ’.

Καὶ αὐτὸ γιατὶ πίστευα καὶ ἐξακολουθῶ νὰ πιστεύω ὅτι δὲν μπορεῖ κάποιος ἄλλα νὰ πιστεύῃ, ἄλλα νὰ λέγῃ ἤ ἐν τέλει, ἄλλα νὰ κάνῃ.  Μοῦ εἶναι ἀκατανόητη κάθε εἴδους δέσμευση τῶν πεποιθήσεων κάποιου ἔναντι τρίτου προσώπου, συλλογικότητος, πάσης ἀρχῆς, ἐξουσίας ἤ ἐπιβολῆς- δυναστικῆς ἤ ἐθελούσιας, ἀδιάφορο.

Συνέχεια

Περὶ ΕΡΤ-ιανῶν αἰτιάσεις

Posted in Δημόσια Διοίκηση και Τάξη, Κοινωνία και Πολιτική, Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 21 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Διορισμοὶ ἡμετέρων:  δὲν ἀφοροῦν τὴν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἐργαζομένων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἔχουν προσληφθῆ σὲ ὀργανικὲς θέσεις κατόπιν ἐξετάσεων. Ὁ ντόρος ἀφορᾶ καμμιὰ πεντακοσαριὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα ἔρχονται καὶ παρέρχονται μὲ κομματικὲς λίστες, ὅπως γίνεται μὲ τούς διοικητές οργανισμῶν. Ἀφοροῦν ἐπὶ (παχυλῇ ἤ ὄχι, ἀδιάφορο) συμβάσει  ‘δημοσιογράφους’, ‘συμβούλους’ καὶ λοιποὺς ἀργόμισθους.

Δὲν μπορεῖ γιά χάρη λίγων ξερῶν, νὰ καῖς ὅλα τὰ χλωρὰ καὶ μάλιστα ὁμολογῶντας τὴν χρόνια ἀποτυχία σου. Ἤ ξεφορτώνεσαι τὰ ξερὰ, ἤ ἁπλᾶ, καταθέτεις τὴν ἐντολή.

Ρεμούλα: μπορεῖ νὰ γίνῃ στὰ ἑξῆς σημεῖα· προμήθειες, ἔργα, παραγωγὲς, ἀναθέσεις.

-Σὲ ποιὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀποφασίζουν οἱ ὑπάλληλοι; Σὲ κανένα. Μόνο τὰ ΔΣ. Ας ψάξουν ἐκεῖ.

Συνέχεια

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Κομμματοκράτες

Posted in Κοινωνία και Πολιτική on 6 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Περίεργο! Μὰ τὀσον ἐλλιπεῖς, πολιτικᾶ, οἱ πρόγονοὶ μας; Τόσον ἀδαεῖς; Ἀκοῦς ἐκεῖ, νὰ μὴν ἔχουν ἐφεύρει τὰ (πολιτικά) κόμματα! Τζάμπα πῆγαν τόσοι Κλεισθένηδες, Περικλῆδες, Αριστοτέληδες, Πλάτωνες καὶ λοιποὶ φιλόσοφοι, πολιτικοὶ καί, σοφιστὲς, ἀκόμη – ἀκόμη; Ποῦ εἶναι, ἐπιτέλους, αὐτὴ ἡ περίφημη δημοκρατία τους; Δῆθεν; Ποιὸς ἀντιπροσώπευε τὸν Λαὸννν;

Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ κρώζουν (μὲ παραπλήσια λόγια) οἱ σύγχρονες ὕαινες τῆς κομματοκρατίας, ἀπὸ τά μπουγαδοκάναλα τῆς διαπλοκῆς. Ταυτίζουν μιὰ ἀνύπαρκτη δημοκρατία μὲ ἕνα ἀνύπαρκτο ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα. Ἀναγορεύουν ὡς πυλῶνα της, τὸν χῶρο μέτρησης ποσοστῶν κομματικοῦ ὠφέλους, ποὺ ἀποκαλοῦν ἀναισχύντως Βουλὴ, ὅπου δικαίωμα Βούλησης ἔχουν μόνον οἱ ἴδιοι οἱ ‘ἐκλεγόμενοι ἀνὰ τετραετίαν’, ὑπὸ τμήματος λαοῦ. Αὐτοχριζόμενοι ἀμέσως μετὰ, ὡς ἐκπρόσωποι -ὄχι αὐτῶν τὼν ὀλίγων, ἀλλὰ ὅλου τοῦ Ἔθνους (!!!) τὸ ὁποῖον φυσικὰ, ἀποκλείουν ὁμοφώνως καὶ διαχρονικὰ ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς.

Συνέχεια

«Η Εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου»

Posted in Ιστορικά Πρόσωπα on 2 Ιουνίου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

aleksander_the_greatΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 

Το θέμα μας είναι το ΣΗΜΕΡΑ, το ΑΥΡΙΟ και το ΜΕΛΛΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ, που είναι σε πλήρη συνάρτηση με την οικονομία που επηρεάζει άμεσα την Παιδεία, την ισχυρή άμυνα και σαφέστατα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητος.

Δεν θα σταθώ στους χειρισμούς της Τουρκίας σε γενικότερο επίπεδο, όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις της με την Ελλάδα, καθώς και στις επιβουλές που εκτοξεύει, ένα τρανταχτό παράδειγμα πέραν της ΑΟΖ το τελευταίο διάστημα είναι και η συνεχής αμφισβήτηση της ΖΟΥΡΑΦΑΣ (Λαδόξερας) στη Σαμοθράκη, του νησιωτικού συμπλέγματος Καστελορίζου, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει η Άγκυρα τα 6 ν.μ. των χωρικών μας υδάτων πέραν αυτών, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Ο κύριος λόγος που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και εθνικής κατάρρευσης είναι η ανυπαρξία ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα σε αυτόν της Παιδείας, γεγονός το οποίο έχει επιτρέψει τις προσωπικές «αυθαίρετες», αποσπασματικές, χωρίς συνοχή και συνέχεια παρεμβάσεις πολιτευτών και ιδιωτών στη χάραξη της εθνικής ή εξωτερικής πολιτικής.

Με την ευκαιρία της βράβευσης εκλεκτών διδασκαλισών νέων φερέλπιδων φοιτητών των πανεπιστημίου και την Ένωση των Επιστημόνων Γυναικών Αθηνών θα αναφερθώ στους διδασκάλους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συνέχεια

Οἱ Τερμῖτες ζοῦν ἀνάμεσά μας: Τὸ… Ορθόμετρο

Posted in Κοινωνία και Πολιτική on 31 Μαΐου, 2013 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

GKΤοῦ Γιώργου Κακαρελίδη*

Γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμαστε, ἐννοῶ τὸ μέτρον ‘ὀρθότητος’ ἤ συμμόρφωσης πρὸς συγκεκριμένη συμπεριφορὰ, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἀποδέχονται. Σὲ ἐπίπεδο ἀτομικὸ, μπορεῖ, βἀσιμα, νὰ ὑποθέσῃ κάποιος ὅτι τὸ ‘ὀρθόμετρο’ δείχνει τὸν βαθμὸ σθένους τοῦ καθενὸς, ἔναντι ἐπιταγῶν τῶν ἰσχυρῶν. Ὅμως ὅταν ἡ συμμόρφωση ἐπιῥρεάζη συμπολῖτες ἤ τὴν ίδια τὴν χώρα τότε τὸ ‘ὀρθόμετρον’ μετρᾶ βαθμὸ ἐξωμοσίας, προδοσίας, ἐξυπηρέτησης τρίτων χωρῶν, ‘yesmen’, ‘ κατἐβασμα βρακιῶν’  ἤ ὅπως ἀλλοιῶς θέλετε, πεῖτε το..

Παράδειγμα: ὁ ἀλήστου μνήμης Σημίτης καὶ ἡ ἄποψή του, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἀπ᾽ὅλο τὸ πασοκοαριστερὸ συνάφι, μέχρι καὶ τὸν Ρουπακιώτη, ὅτι πρέπει νὰ γίνουμε παγκοσμιοποιημένος πολυπολιτισμικὸς χυλὸς. Ἄποψη προδήλως ἀντισυνταγματικὴ καὶ προδήλως μητροπολιτικὴ. Δηλαδὴ Ἀγγλίας καὶ Ἀμερικῆς. Ποὺ θἐλει ὡς μόνο λόγο ὕπαρξης τῶν κρατῶν, τὴν ἐξυπηρέτηση τὼν συμφερόντων της. Καῖ τὴν ἀπομύζηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τους. Μὲ τοὺς λαοὺς τους νὰ μὴν διαφέρουν ἀπὸ τὰ ἀσπόνδυλα μαλάκια.

Συνέχεια