Αρχείο Συγγραφέων

Αὐτοκρατορίες καὶ Κοινότητες [1]

Posted in Σύνταγμα, Θεσμοί και Διαφάνεια on 19 Ιανουαρίου, 2013 by bazz07

του Ἀπόλλωνος Κωστόπουλου Μπαζάντε*

313 – 2013:

1.700 χρόνια ἀπ’ τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, ἔδικτον (edictum) Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, ποὺ σταμάτησε τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πιστῶν, δηλ. κατὰ τῶν χριστιανικῶν Κοινοτήτων.

1843 – 2013:

170 χρόνια ἀπ’ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Μακρυγιάννη ποὺ ἔδωσε στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα τὸ Πρῷτο της Σύνταγμα.

2013:

Ἔτος εὐρείας δημόσιας διαβούλευσης γιὰ τὴν Ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος.

Ἐὰν ἡ ἔμπνευση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου νὰ ἀγκαλιάσῃ τὴν Ἐκκλησία τῶν Πιστῶν τοῦ Χριστοῦ, τὸ πιὸ ζωντανὸ τότε «Δίκτυο» τοπικῶν Κοινοτήτων (συνέχειας τῶν Ἐκ-κλησιῶν τοῦ Δήμου), ἔσωσε τὴν Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία, ζωογονῶντας τὴν γιὰ περισσότερα ἀπὸ 1.000 χρόνια ἀκόμη, εἴμαστε σχεδὸν ὑποχρεωμένοι νὰ δοῦμε καὶ κάποια ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα γιὰ τὸ σήμερα:

Συνέχεια